Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Informácia o aktualizácii Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.3

03.03.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.3, platného od 1. marca 2010. Predmetom aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 je výhradne úprava odseku 71 kapitoly 4.2.3, v zmysle ktorej sa prechodné obdobie, počas ktorého prijímateľ bude povinný žiadosť o platbu vypĺňať a odosielať výhradne v originálnom vyhotovení v písomnej forme, predlžuje do 30. 4. 2010.

Aktuálnu verziu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.3, nájdete aj v časti Dôležité dokumenty: http://www.asfeu.sk/agentura/dolezite-dokumenty/dokumenty-k-strukturalnym-fondom/

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.3

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky