Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0

06.11.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Systém finančného riadenia, verzia 5.0, nadobúda platnosť od 7. novembra 2009.

Zmeny v Systéme finančného riadenia, verzia 5.0, sa týkajú najmä zohľadnenia zmien vyplývajúcich z upravenej legislatívy Európskeho spoločenstva, legislatívy SR, usmernení Európskej komisie a aktualizovanej verzie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, a to predovšetkým:

  • úpravy lehoty archivácie a uchovávania dokumentov v podmienkach SR vzťahujúcich sa na výdavky a overovanie pomoci ES – minimálne do 31.08.2020;
  • zmeny termínov – prechod z pracovných dní na kalendárne dni v celom dokumente;
  • v nadväznosti na udelené výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 zapracovanie takých povinností pre riadiace orgány, ktoré sa týkajú zainteresovaných subjektov všeobecne;
  • aktualizácie častí v oblasti: nezrovnalosti, opravy financovania a vrátenie finančných prostriedkov, účtovníctvo, finančné výkazníctvo a archivácia;
  • aktualizácie príloh s poradovým číslom 1, 3a, 3b, 7a, 7b, 7c, 7e, 11c, 12a – 12g, 13, 14a, 14c, 15a, 15c, 16a, 16b.

Komplexným cieľom materiálu je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Aktualizovaný Systém finančného riadenia, verzia 5.0, je k dispozícii na:

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky