Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016

04.02.2016

V nadväznosti na Usmernenie č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013 je stanovený termín poslednej Súhrnnej žiadosti o platbu na Certifikačný orgán v programovom období 2007-2013 pre Operačný program Výskum a Vývoj 18.4.2016 a pre Operačný program Vzdelávanie 28.4.2016.

Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom predloží  žiadosti o platbu typu – priebežné / záverečné / zúčtovanie zálohovej platby / zúčtovanie predfinancovanie pre Operačný program Výskum a Vývoj v termíne najneskôr do 11.4.2016 a pre Operačný program Vzdelávanie najneskôr do 22.4.2016 ( pre žiadosti o platbu doručené po uvedených termínoch platobná jednotka negarantuje zaradenie do SŽP a budú vrátené v ITMS na RO/ SORO ).

Zároveň je potrebné vziať do úvahy aj fakt, že žiadosť o platbu môže byť z poslednej Súhrnnej žiadosti Certifikačným orgánom vyradená a nebude už možné opätovné zaradenie do Súhrnnej žiadosti o platbu v programovom období 2007-2013.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky