Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Európska komisia vydala Usmernenie k VO pre odborníkov z praxe

12.11.2015

Na základe odporučenia Stáleho zastúpenia EÚ v SR dávame do pozornosti prijímateľom NFP OPV a OPVaV nasledovné usmernenie Európskej komisie k problematike verejného obstarávania.

Dňa 29.10.2015 vydala Európska komisia Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe, ktoré sa vzťahuje na zákazky financované EÚ na obstaranie stavebných prác, tovaru a služieb v súlade s ustanoveniami smernice 2004/18/ES. Usmernenie je určené predovšetkým odborníkom na úrovni prijímateľa, ktorí sa v rámci verejných obstarávateľov zaoberajú verejným obstarávaním.

Usmernenie má za účel vyhnúť sa najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Usmernenie EK k VO nájdete tu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky