Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na internetovej stránke www.asfeu.sk je od 6. februára 2009 sprístupnený rezervačný systém, prostredníctvom ktorého si môžete vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašich žia

04.02.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že na internetovej stránke www.asfeu.sk je od 6. februára 2009 sprístupnený rezervačný systém, prostredníctvom ktorého si môžete vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašich žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ich príloh vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii. Rezerváciu termínov pre predbežnú kontrolu žiadostí o NFP prostredníctvom rezervačného systému môžete vykonávať priebežne od 6. februára 2009 do 26. februára 2009.

Predbežnú kontrolu formálnej správnosti (bez administratívnej alebo odbornej kontroly) Vašich žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ich príloh budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 16. februára 2009 do 27. februára 2009.

Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Časové rozpätie konzultácie pre jedného žiadateľa je 1,5 hodiny.

Postup pri rezervácii termínu:

Kliknite na „Rezervačný systém“ – zvoľte „Registrácia“ (vyplňte požadovaný formulár so všetkými údajmi)/potvrďte tlačidlom „Zaregistrovať“ – zobrazí sa potvrdenie o úspešnej registrácii – „Prihlásenie“ (vypíšte prihlasovacie meno a heslo, potvrďte tlačidlom „Prihlásiť“) – zvoľte „Nová rezervácia/Pokračovať“ – vyberte príslušný „Kód výzvy/Pokračovať“ – vyberte si „Dátum rezervácie/Pokračovať“ – v tabuľke si zvoľte presný čas a miesto osobnej konzultácie (prázdne políčka sú už rezervované termíny) – zobrazí sa Vám text s údajmi o Vašej registrácii, ktoré môžete zmeniť alebo potvrdiť – následne sa Vám zobrazia údaje o Vašej rezervácii. Funkcia „Zobraziť moju rezerváciu“ Vám znázorní tabuľku s presným dátumom, časom a adresou. V tejto tabuľke môžete termín prípadne zrušiť. V menu „Zobraziť moju rezerváciu“ si po prihlásení môžete kedykoľvek rezervačné údaje skontrolovať.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pre vykonanie predbežnej kontroly formálnej správnosti Vašej žiadosti o NFP predložili v papierovej podobe kompletne vyplnenú žiadosť o NFP vrátane všetkých jej povinných príloh v zmysle Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP (príloha č. 3 k predmetnej výzve na podávanie žiadostí o NFP).

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky