Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ AGENTÚRY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ

01.07.2009

Dňa 25. júna 2009 usporiadala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Deň otvorených dverí a umožnila tak všetkým záujemcom navštíviť svoje priestory na Hanulovej 5/B v Bratislave.

Podujatie otvorila slávnostným príhovorom Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. V úvodnej prezentácii predstavila činnosť agentúry, jej organizačnú štruktúru, ako aj činnosť regionálnych informačných kancelárií.

V jednotlivých príspevkoch zástupcovia odborov agentúry predstavili účastníkom operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj, oboznámili ich s informáciami o aktuálnych a plánovaných výzvach, schválených projektoch a o čerpaní finančných prostriedkov z výziev OPV a OPVaV. Jednu z tém tvorila aj prezentácia o implementácii schváleného projektu a finančného riadenia projektu. V cykloch Veda je zaujímavá a Moderné vzdelávanie na Slovensku sprostredkovali úspešní prijímatelia nenávratného finančného príspevku z oblasti vedy a výskumu, základných a stredných škôl, vlastné praktické skúsenosti z procesu implementácie projektov.

Z celkového počtu takmer 150 návštevníkov, mnohí prejavili záujem aj o sprievodné akcie - videoprojekciu a prehliadku priestorov agentúry, kde ich manažéri administrácie, riadenia výdavkov a manažéri projektového manažmentu a monitoringu oboznámili so svojou činnosťou od momentu prijatia žiadostí o NFP až po implementáciu projektu a záujemcom odpovedali na otázky. Viacerí návštevníci využili aj možnosť konzultácií k projektom v konzultačných miestnostiach, kde im boli k dispozícii manažéri publicity odborov informovania a publicity.

Počet návštevníkov Dňa otvorených dverí svedčí o veľkom záujme využitia pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a význame takýchto podujatí pre verejnosť

Prezentácie:

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky