Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

ASFEU vyhlasuje súťaž Nauč ma o prírode pre študentov vysokých škôl

15.04.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila dňa 15. apríla 2013 súťaž s názvom Nauč ma o prírode.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti vysokých škôl, ktoré realizujú/realizovali projekty financované z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 – 2013. Predmetom súťaže je vytvorenie interaktívnej edukatívnej pomôcky pre žiakov I. stupňa základných škôl na tému príroda - ekológia. Zámerom súťaže je navrhnúť zaujímavé riešenie hravej formy vzdelávania žiakov základných škôl vo vybranej oblasti príroda - ekológia. Téma musí byť spracovaná pre potreby vzdelávania žiakov I. stupňa ZŠ v rámci predmetu Prírodoveda.

Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže.

Súťažné práce spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti  posielať do 30. júna 2013. na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.

Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma o prírode.

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk najneskôr 31. októbra 2013.

Štatút súťaže

Prihlasovací formulár

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky