Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

ASFEU odovzdala cenu EUROPROJEKT 2011 za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy

27.10.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zorganizovala 1. ročník odovzdávania cien ASFEU za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy - EUROPROJEKT 2011 - spojený s prezentáciou úspechov v praxi prijímateľov operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26. októbra 2011 v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v Častej Papierničke.

Výberová komisia ASFEU pri rozhodovaní o ocenení prihliadala pri zrealizovaných projektoch na kritériá ako sú merateľné ukazovatele projektu a ich naplnenie, dodržiavanie stanovených termínov, správnosť zasielanej dokumentácie, priebeh verejného obstarania, zistenia z kontrol na mieste, splnenie stanovených cieľov projektu, kvalita a počet plánovaných výstupov.

K nominovaným prijímateľom, ktorí počas dňa prezentovali svoje projekty, patrili:

za operačný program Vzdelávanie

 1. Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta, Bratislava s projektom: Komunikácia ako cesta ku vzdelaniu a samostatnosti sluchovo postihnutých žiakov,
 2. Mesto Prešov s projektom: Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí pre zajtrajšok,
 3. Stredná odborná škola Pruské s projektom: Elektronizácia učebných osnov – nevyhnutnosť modernej školy,
 4. Základná škola Nižný Žipov s projektom: Škola pre žiakov – úspešní žiaci pre spoločnosť,
 5. Základná škola s materskou školou Župkov s projektom: Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina,
 6. Základná škola s materskou školou Jakubany s projektom: Vzdelávanie rómskych žiakov v modernej európskej škole

za operačný program Výskum a vývoj

 1. Univerzita Komenského v Bratislave (Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine) s projektom: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 2. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s projektom: Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVLF v Košiciach,
 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s projektom: Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu /SEPO/,
 4. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV s projektom: Vytvorenie Centra excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie,
 5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s projektom: Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre,
 6. Slovenská technická univerzita v Bratislave s projektom: Podpora budovania centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby.

Cenu Europrojekt 2011 za operačný program Vzdelávanie získali:

 • Základná škola s materskou školou Župkov,
 • Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta, Bratislava,
 • Stredná odborná škola Pruské.

Cenu Europrojekt 2011 za operačný program Výskum a vývoj získali:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • Univerzita Komenského v Bratislave,
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave.

ASFEU plánuje aj v ďalších rokoch pokračovať s odovzdávaním ocenení za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy. Europrojekt 2012 je výzvou pre všetkých prijímateľov operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj.

Fotogaléria z odovzdávania cien

Prezentácie z podujatia

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky