Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

ASFEU mení názov

30.06.2015

S účinnosťou od 1. júla 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ASFEU k zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“.  Všetky ostatné údaje, ako napríklad adresa sídla, identifikačné číslo (IČO) alebo čísla bankových účtov zostávajú nezmenené. Dodatky k existujúcim zmluvám sa z dôvodu zmeny názvu uzatvárať nebudú. Táto zmena nemá vplyv na uzatvorené právne vzťahy a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce zostávajú zachované bezo zmien.

Postupne bude nový názov aj nové logo Výskumnej agentúry integrované do všetkých komunikačných zdrojov, vrátane nového webového sídla. Do začiatku jeho sprevádzkovania budú všetky relevantné informácie pre prijímateľov NFP operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj naďalej zverejňované na webovom sídle www.asfeu.sk. Mailové adresy opv@asfeu.sk, opvav@asfeu.skinfo@asfeu.sk budú postupne nahradené novými adresami – info@vyskumnaagentura.skva@vyskumnaagentura.sk. O plánovaných zmenách, termínoch a ďalších aktivitách, viazaných na zmenu názvu budeme včas informovať.

Zároveň vám odporúčame sledovať webové sídlo www.asfeu.sk .

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky