Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj

20.04.2010

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ oznamuje vydanie aktualizovanej verzie Manuálu pre informovanie a publicitu Ministerstvom školstva SR v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0 a zákonom č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v zmysle zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Manuál pre informovanie a publicitu pre OP V a OPVaV je platný od apríla 2010.

Dokument je zverejnený aj v častiach Dôležité dokumenty a Dokumenty pre prijímateľov.

Manuál pre informovanie a publicitu

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky