Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Agentúra  Aktuality  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Aktuality

OPV,OPVaV

Upozornenie na zmenu v Zákone o VO

19.04.2016

Výskumná agentúra dáva do pozornosti prijímateľom NFP zmeny vo VO od 18.04.2016: Dňa 18.4.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Podľa § 169 ods. 2 Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu,... Čítať celý článok Upozornenie na zmenu v Zákone o VO

OPV,OPVaV

Upozornenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV na možnosť využiť zjednodušenú finančnú analýzu

15.03.2016

Výskumná agentúra vydáva predmetné Upozornenie pre prijímateľov PO 2007 – 2013 o možnosti využiť Zjednodušenú finančnú analýzu pri kontrole či projekt generuje čistý príjem. V rámci kontroly predkladaných priebežných,... Čítať celý článok Upozornenie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV na možnosť využiť zjednodušenú finančnú analýzu

OPV,OPVaV

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016

04.02.2016

V nadväznosti na Usmernenie č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013 je stanovený termín poslednej... Čítať celý článok Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016

OPV,OPVaV

Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

28.01.2016

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné: Na základe Článku 3.3 Zmluvy o... Čítať celý článok Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

OPV,OPVaV

NOVÉ WEBOVÉ SÍDLO VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

19.01.2016

Výskumná agentúra (VA) má nové webové sídlo www.vyskumnaagentura.sk, kde nájdete informácie pre obe programové obdobia: PO 2007 – 2013 a  PO 2014 – 2020. Webová stránka je prehľadnejšia a nájdete tu všetko, čo... Čítať celý článok NOVÉ WEBOVÉ SÍDLO VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky