Preskočiť na obsah stránky

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Dnes je streda, 08.07.2015

Hlavná stránka  Agentúra  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Vitajte

Výskumná agentúra  -  od 1. júla 2015 bol v zmysle Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine zmenený názov ASFEU na Výskumnú agentúru.
Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ešte ako ASFEU bola pôvodne zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ku dňu 1. 1. 2007.
Info o zmene nájdete tu.

Viac
 

Aktuality

OPV,OPVaV

Výskumná agentúra – logá na stiahnutie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV

03.07.2015

V zmysle zmeny názvu ASFEU na Výskumnú agentúru  uvádzame k dispozícii logá, ktoré je potrebné od 1.7.2015 zapracovať zo strany prijímateľov NFP do vzájomnej komunikácie, do korešpondencie a procesu... Čítať celý článok Výskumná agentúra – logá na stiahnutie pre prijímateľov NFP OPV a OPVaV

OPV,OPVaV

ASFEU mení názov

30.06.2015

S účinnosťou od 1. júla 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ASFEU k zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov... Čítať celý článok ASFEU mení názov

OPVaV

Usmernenie poskytovateľa č.6 (ASFEU) pre operačný program Výskum a vývoj

18.06.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vydalo Usmernenie Poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, platné ku dňu 04.06.2015... Čítať celý článok Usmernenie poskytovateľa č.6 (ASFEU) pre operačný program Výskum a vývoj

OPVaV

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0

16.06.2015

Dovoľujeme si Vás informovať o  aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0, ktorá je platná od 4.6.2015 a účinná od 9.6.2015. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka... Čítať celý článok Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Výskum a vývoj, verzia 6.0

OPVaV,Výzva

Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

09.06.2015

Oznamujeme  žiadateľom o NFP pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO, že v rámci prílohy 3.01 k Žiadosti o NFP „Opis projektu“ je pri vypĺňaní potrebné upraviť/editovať: - 1. riadok - názov prílohy : Opis... Čítať celý článok Upozornenie pre žiadateľov o NFP výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky