Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 12.02.2016

Hlavná stránka  Agentúra  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Vitajte

Výskumná agentúra  -  od 1. júla 2015 bol v zmysle Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine zmenený názov ASFEU na Výskumnú agentúru.
Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ešte ako ASFEU bola pôvodne zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ku dňu 1. 1. 2007.
Info o zmene nájdete tu.

Viac
 

Aktuality

OPV,OPVaV

Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016

04.02.2016

V nadväznosti na Usmernenie č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013 je stanovený termín poslednej... Čítať celý článok Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2016

OPV,OPVaV

Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

28.01.2016

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné: Na základe Článku 3.3 Zmluvy o... Čítať celý článok Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

OPV,OPVaV

NOVÉ WEBOVÉ SÍDLO VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

19.01.2016

Výskumná agentúra (VA) má nové webové sídlo www.vyskumnaagentura.sk, kde nájdete informácie pre obe programové obdobia: PO 2007 – 2013 a  PO 2014 – 2020. Webová stránka je prehľadnejšia a nájdete tu všetko, čo... Čítať celý článok NOVÉ WEBOVÉ SÍDLO VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

OPV,OPVaV

Elektronické aukčné systémy – usmernenie k § 43 Elektronická aukcia

15.01.2016

Dovoľujeme si Vás informovať o usmernení pre prijímateľov operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj vo veci používania elektronických aukčných systémov k  § 43 Elektronická... Čítať celý článok Elektronické aukčné systémy – usmernenie k § 43 Elektronická aukcia

OPVaV

Upozornenie pre prijímateľov NFP k povinnosti zverejňovať zmluvy na webových sídlach – operačný program Výskum a vývoj

12.01.2016

Upozorňujeme prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj na povinnosť zverejňovania všetkých zmluvných vzťahov (zmlúv a dodatkov) uzatvorených v súvislosti s projektami cez Výskumnú agentúru na webovom... Čítať celý článok Upozornenie pre prijímateľov NFP k povinnosti zverejňovať zmluvy na webových sídlach – operačný program Výskum a vývoj

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky