Preskočiť na obsah stránky

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Dnes je štvrtok, 05.03.2015

Hlavná stránka  Agentúra  
 

Slovník pojmov

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
 

Newsletter

 
 

Vitajte

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ku dňu 1. 1. 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac
 

Aktuality

OPV

Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

05.03.2015

V novom programovom období 2014-2020 plní/preberá úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) za oblasť vzdelávania  Ministerstvo školstva, vedy,... Čítať celý článok Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

OPVaV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 pre OPVaV

03.03.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 03. 03. 2015 je platný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2015 pre operačný program Výskum a vývoj. Zverejnený Indikatívny... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 pre OPVaV

OPV

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 9.0

24.02.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 2. 2014 bola vydaná aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP OPV, verzia 9.0. Príručka je účinná od 19. 2. 2015 a je dostupná aj v Dokumentoch pre prijímateľa... Čítať celý článok Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 9.0

OPVaV

Trnavská UCM v novom šate za 12 miliónov eur

23.02.2015

Suma 12,7 milióna eur pomohla jednej z trnavských univerzít, aby sa obliekla do nového šatu v podobe vybudovania novej infraštruktúry. Celkovo v rámci štyroch podporených projektov z Agentúry Ministerstva školstva,... Čítať celý článok Trnavská UCM v novom šate za 12 miliónov eur

OPVaV

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 9/2011 k ukončeniu realizácie projektu pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj

17.02.2015

Upozornenie prijímateľov na dodržiavanie a plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP k problematike ukončenia realizácie projektu a následného monitorovacieho obdobia. ASFEU... Čítať celý článok Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 9/2011 k ukončeniu realizácie projektu pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky